Winkelwagen
Subtotaal
Korting
€ -
Bezorgkosten
Totaal
Algemene voorwaarden

Algemene (bezorg)voorwaarden Sushi Company


1. Overeenkomst

1.1 Als u een bestelling plaatst op de website www.sushicompany.nl gaat u akkoord met het aanbod van de Sushi Company en de leveringsvoorwaarden zoals onder punt 2 vermeldt.
1.2 In het kader van deze overeenkomst wordt er door de Sushi Company persoonsgegevens verwerkt conform de huidige regel- en wetgeving.
1.3 Het gebruik van deze website valt onder de algemene voorwaarden. We streven ernaar dat alle informatie op de site zo volledig mogelijk is. Ondanks al onze inspanningen kunnen we echter niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en/of actueel is. Uiteraard zal de Sushi Company haar best doen om eventuele tekortkomingen, onjuistheden in de verstrekte informatie zo snel en accuraat mogelijk te corrigeren. In geen enkel geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die ontstaan is door het gebruik van de site en de beschikbaar gestelde informatie van de site in welke vorm dan ook.

2. Leveringsvoorwaarden
2.1 Voor het bezorgen van een bestelling geldt een minimaal bestedingsbedrag zoals op de website staat aangegeven. De prijzen die staan vermeldt zijn exclusief bezorgkosten, echter afhankelijk van het postcodegebied betaalt u bij een bestelling boven een bepaald bedrag geen bezorgkosten meer.
2.2 Bestellingen voor de bezorging kunnen zowel telefonisch als via internet worden geplaatst tot uiterlijk vijf minuten voor sluitingstijd van onze bezorgtijden.
2.3 Bestellingen voor afhalen kunnen ook zowel telefonisch als via internet worden geplaatst en dienen afgehaald te worden binnen onze openingstijden. Bij het afhalen wordt een korting van vijf procent verleend. Tenzij anders vermeldt zijn eventuele (promotionele) acties niet geldig in combinatie met de afhaalkorting.
2.4 Hoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren kunnen omstandigheden als het weer en het verkeer deze indicatieve bezorgtijd doen verruimen.
2.5 Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt door de Sushi Company. Indien een online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kan u uiteraard bij de bezorger betalen. Houdt u er rekening mee dat de bezorger uit veiligheidsoverwegingen in principe niet meer dan 15 euro wisselgeld bij zich heeft. U dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.
2.6 Het risico aangaande de bestelling is na levering en betaling voor u.

3. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.sushicompany.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij de Sushi Company en/of aan haar gelieerde leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.sushicompany.nl en/ of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiƫren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van de Sushi Company en/of haar leveranciers.

4. Aansprakelijkheid
4.1 De totale aansprakelijkheid van de Sushi Company wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
4.2 De aansprakelijkheid van de Sushi Company voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiƫle beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
4.3 De aansprakelijkheid van de Sushi Company voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
4.4 De in artikel 4.1 tot en met 4.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de Sushi Company.


Sushi Company
Oudedijk 162-A
3061 AP Rotterdam
010-7371009
info@sushicompany.nl
KVK-nummer: 55933750
BTW-nummer: 103390546B01